Ordenar de manera sostenible els boscos de Vistabella del Maestrat.


Article recollit des de la web de l’Ajuntament, aquí únicament el recollim tal qual, sols per donar-li difusió:

L’ordenació forestal sostenible dels nostres boscos és un tema complex, que requereix un debat seriós i rigorós, en el qual gens ajuden les constants publicacions encoratjades per informacions, no contrastades, abocades per diferents grups i associacions, suposadament ecologistes.

L’ordenació forestal requereix atendre l’abast dels recursos forestals, la diversitat biològica, la sanitat forestal i les funcions socioeconòmiques, productives i de protecció dels recursos forestals i no és fàcil arribar a acords que permeten ser plasmats en un marc jurídic adequat i que acontenten a tots els sectors implicats.

Des de l’Ajuntament de Vistabella, a més de complir amb tots els requeriments legals per a portar a terme la tala de 700 pins en un bosc de propietat municipal, hem atès, o almenys així ho hem intentat, les premisses necessàries per a una
correcta ordenació forestal.

Pel que fa a l’abast dels recursos vull assenyalar que la tala dels 700 pins es realitza en una zona situada sobre una extensió de 450 hectàrees (4.500.000 metres quadrats) corresponent a les parcel·les 35, 44 i 51 del polígon 22 de Vistabella, totes elles ocupades per pins i altres espècies; per tant la tala no ha suposat degradació alguna per als recursos, ni ha afectat a la diversitat biològica existent. En el marcat dels pins per a la tala es van combinar diferents aspectes: grandària, impediment en el creixement d’altres pins o espècies, pins sense copa per llamps, vent o pes de la neu i existència d’espècies invasores; que poden suposar una millora en la sanitat forestal del bosc.

Quant a la funció socioeconòmica de la tala, a més de l’ingrés que suposa per a l’ajuntament la venda de la fusta (venda realitzada en l’any 2007 quan ni els més espavilats auguraven l’inici de la crisi), les branques i troncs són utilitzats pels veïns
de Vistabella com a llenya per a les estufes de manera gratuïta i les restes menors, després de les neus de l’hivern, afavoreixen la pastura per al bestiar (de fet el nom de Bovalar es refereix a pastura per a bous).

Tot açò, relacionat amb l’ordenació forestal, que pot resultar tan nou, i que grups pseudoecologistes que solen acostar-se a les nostres terres a comprovar si alguns criteris o indicadors definits des de despatxos, i que utilitzen després com paràmetres de mesura de la sostenibilitat en l’ordenació, són adequats, ve des de molt lluny.

Vistabella del Maestrat és el municipi més elevat del territori valencià, el terme municipal del qual és el tercer en extensió de la província de Castelló. La majoria dels seus boscos són de propietat privada o municipal, i des de sempre la gestió dels mateixos s’ha realitzat com he descrit anteriorment. Açò ha suposat que la massa forestal del municipi s’haja mantingut en extensió i en qualitat, i únicament actuacions provinents d’associacions, empreses, agents o institucions supramunicipales, portades a terme sense la complicitat de la gent del poble, que no només gaudeix del bosc algun cap de setmana sinó que ho viu i ho pateix, ha posat en perill la sostenibilitat i ordenació forestal existents.

Per la nostra banda seguirà sent un plaer que grups per a l’estudi i conservació dels espais naturals i periodistes seguisquen gaudint de diferents aprofitaments forestals que els nostres boscos generen, com els bolets, per a després, sense recaptar ni tan sols la nostra opinió, publiquen notícies i comencen accions la finalitat de les quals siga que nosaltres sapiem ordenar els nostres boscos d’una manera sostenible, segons els seus criteris clar!

Ximo Gual Arnau (Alcalde-President de Vistabella del Maestrat)

Per a tots aquells que aquest tema es pille un poc en fora de joc, crec que es convenient buscar els antecedents en certs articles al mes pur estil de “prensa amarilla”:

Cadascú que trague les seues conclusions…

Actualització (08/11/10):

Per opinar.

  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Meneame
  • MySpace
  • StumbleUpon

Els Comentaris estan tancats