II Concurs de fotografia


Des de l’associació Grèvol organitzen el II Concurs fotogràfic “Vistabella del Maestrat, els pobles del Penyagolosa i les construccions de pedra en sec als pobles del Penyagolosa” aquí teniu les bases i el cartell, animeu-vos a participar!!

PARTICIPANTS: Podran participar totes les persones que ho desitgen.

TEMA: S’estableixen tres seccions:

 • SECCIÓ A: “Vistabella del Maestrat”
 • SECCIÓ B: “Els pobles del Penyagolosa”

En les dues seccions, la temàtica, s’entén en el seu sentit més ampli: activitats tradicionals, medi natural, arquitectura popular, persones, festes, romeries, etc.

 • SECCIÓ C: “Les construccions de pedra en sec als pobles del Penyagolosa” (murs, ribassos, casetes de pastor, motllons, saltadors, eres, comptadors…)

TÈCNICA, TAMANY I NOMBRE DE FOTOGRAFIES:La tècnica de la fotografia i la mida de la imatge serà lliure. Serà necessari que la fotografia estiga muntada sobre un suport rígid de 40×50 cm de cartró ploma de 5 mm de grossària. No s’admetran fotocòpies. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies a cada secció. Els treballs no han d’haver estat premiats en cap altre concurs fotogràfic.

IDENTIFICACIÓ:Al dors de cada fotografia caldrà indicar: Títol o lema i secció en la que participa l’obra. En un sobre tancat a part, deuran aparèixer les dades completes de l’autor (nom, adreça, telèfon i correu electrònic) per poder localitzar a la persona en cas de ser guanyador/a. A l’exterior del sobre es farà referència al títol o lema de cada obra u obres. No s’admetran obres en les que apareguen dades que puguen identificar-se amb els participants.

ENVIAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ:Les obres es presentaran personalment o per correu a :

Ajuntament de Vistabella del Maestrat
C/ Major, núm. 13 964389007
12135 Vistabella de Maestrat.
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores.

El termini de presentació serà el dimecres 12 d’agost de 2009.Les obres enviades per correu certificat es consideraran presentades en la data de formalització del certificat (sempre que arriben abans del 14 d’agost de 2009).

EL JURAT:El jurat serà designat per l’organització, entre persones de reconegut prestigi de la creació fotogràfica i de l’àrea de la cultura de Vistabella del Maestrat.La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública als salons multifuncionals de la Antiga Presó de Vistabella, el dia 14 d’agost de 2008 a les 12 hores, coincidint amb la inauguració de l’exposició de les obres presentades. S’avisarà prèviament als guanyadors i es comunicarà als mitjans de comunicació de Castelló.

PREMIS:S’estableixen els següents premis per a cada secció:

 • SECCIÓ A: PRIMER: 150€ i SEGON: 100€
 • SECCIÓ B: PRIMER: 150€
 • SECCIÓ C: PRIMER: 150€

Si el jurat o considera oportú, podrà concedir un accèssit premiat amb un àpat per a dues persones en algun restaurant de Vistabella. Cada participant no podrà obtenir més d’un premi. Les fotografies premiades quedaran en poder de l’organització, reservant-se el dret de reproduir-les lliurement, sense fins lucratius i dient sempre a l’autor.

DEVOLUCIÓ D’ORIGINALS:Les obres no premiades quedaran a disposició dels participants a partir de l’1 de setembre de 2009 en l’Ajuntament de Vistabella del Maestrat, en el carrer Major, 13 de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. En el cas d’optar per la devolució postal, caldrà que estiga especificat dins del sobre que continga les dades del participant, i serà imprescindible incloure l’embalatge i el franqueig per poder fer la devolució. L’organització es compromet a tractar amb la màxima delicadesa les obres presentades, però no es fa responsable de possibles danys que puguen produir-se.

DRETS D’AUTOR:L’organització no es responsabilitza sobre possibles reclamacions de drets d’autor de les obres presentades. El participant ha d’assegurar-se que no existeixen drets a favor de tercers.

NOTA IMPORTANT:La participació en el certamen, suposa l’acceptació íntegra de les seues bases, i qualsevol cas imprevist serà resolt per l’organització.

ORGANITZA: Associació Cultural Grèvol
COL·LABORA: Amics de la Fotografia Castellonenca (AFOC) , Ajuntament de Vistabella del Maestrat i Fundació Rural Caixa.

[flickrset id="72157616945838258" thumbnail="square" overlay="true" size="original"]

Per opinar.

 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Meneame
 • MySpace
 • StumbleUpon

Els Comentaris estan tancats