Arxiu categoria Bous

Reglaments de festejos taurins

Actualment la normativa que esta en vigor es el Decret 24/2007, que derogue l’anterior Decret 60/2002. Però cal tindre en compte que existeixen algunes disposicions transitòries en allò referent al tema dels cadafals i barreres. Per lo que el decret 24/2007 no serà exigible, en allò referent als cadafals i barreres, fins a transcorreguts 3 [...]

No hi ha Comentaris

Recorregut taurí

Degut al augment de cadafals dels últims anys era inevitable que enguany el recorregut es tingues que ampliar. Després de pensar i sospesar totes les opcions que es veien possibles es creu que la mes adient es la ampliació cap a la Font de Dalt per el carrer de Raval de Loreto fins al encreuament [...]

No hi ha Comentaris